ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรองวัลด้วยค่ะ

From the Past will Grow the Future
@artastacia
#UniteDMZ เรื่องราวของ
@artastacia From the Past will Grow the Future
하트
@pum_quinn
#UniteDMZ เรื่องราวของ
@pum_quinn 하트
Dream miracle zone
꿈꾸는 기적의 지역
@ciciooooop
#UniteDMZ เรื่องราวของ
@ciciooooop Dream miracle zone 꿈꾸는 기적의 지역

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์

รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์

ผู้ชนะประจำสัปดาห์