แนะนำ DMZ

DMZ(Demilitarized Zone) คือ บริเวณที่ห้ามตั้งฐานทัพของกองทหารหรืออาวุธ ในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1953 ทหารของสหประชาชาติ เกาหลีเหนือ และจีนได้ทำสนธิสัญญาสงบศึก และได้กำหนดให้ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ปากแม่น้ำอิมจินไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีที่จังหวัดคังวอนโด 155ไมล์(ประมาณ248Km)เป็นเส้นเขตทหาร ด้วยเหตุนี้ บริเวณพื้นที่2กิโลเมตรของทางเหนือและใต้จึงถูกตั้งเป็นเขตปลอดอาวุธ DMZได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและการอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินเดียวกันในสถานที่ที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ DMZที่ถูกทำลายอย่างหนักจากการเข้ามาของทหารและสงครามนั้น ได้มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานแหล่งนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงได้ถูกรักษาไว้และได้ฟื้นกลายเป็นระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์ ดังนั้น DMZจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการฟื้นฟูธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นบริเวณนิเวศวิทยาของโลก

คุณค่าของ DMZ

DMZมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลือจากสมัยสงครามเย็นซึ่งเป็นประเทศที่ถูกแบ่งแยกหนึ่งเดียวของโลกที่มีอยู่ในเกาหลีเท่านั้นมาหลายยุคสมัย ดังนั้นจึงมีการตระเตรียมโอกาสให้ในอนาคตมีการรวมตัวและร่วมมือกันให้เจริญเป็นพื้นที่ที่สงบสุข มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ของโลกที่น่าจับตามองอีกด้วย ภายในหอชมวิวบนเนินเขาสูงและปลายทางทางรถไฟ อาคารสมัยโบราณที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่รกร้างและภาพของธรรมชาติที่เหมือนปาฏิหาริย์ สามารถเห็นได้ถึงร่องรอยและบาดแผลของสมัยก่อนที่สั่งสมมาตามกาลเวลา อีกทั้งบนนั้นยังสามารถมองเห็นบาดแผลใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย

DMZ แผนที่